Sotsiaal-emotsionaalset arengut
toetavate mängude ja meelerahu harjutuste kogumik


Sotsiaal-emotsionaalse arengu toetamisel on suur roll täiskasvanu toel. Sotsiaalsete oskuste õpetamine aitab kaasa hakkamasaamisele selliste eluks vajalike oskustega nagu õppimine, suhete loomine, efektiivne suhtlemine, teiste vajaduste märkamine ja hea läbisaamine kaaslastega. Sotsiaalsete oskustega on seotud ka emotsionaalne intelligentsus, mis kajastab inimese võimet enda ja teiste emotsioone märgata ja nendega toime tulla (Powell & Powell, 2016). Toetades last selles arenguvaldkonnas, aitab see kaasa lapse paremale toimetulekule tulevasel eluteel, aidates tal tunda ennast aktsepteerituna, enesekindlalt ning endaga kooskõlas.

Lisamaterjal emotsioonikaartidega mängude läbiviimiseks: Emotsiooni- ja situatsioonikaardid (.pdf)
Mõtteid toimetamiseks emotsiooni- ja situatsioonikaartidega