Ettevalmistus
Mängu mängimiseks vajad häält tegevaid mänguasju, näiteks pall, muusikariistad või piiksuvad mänguasjad. Lapsed istuvad silmad kinni, jättes piisavalt ruumi liikumiseks.

Reeglid
Reegel 1, pidage meeles, mida ma ütlen, mis on kadunud.
Reegel 2, kuulake selle häält toas.
Reegel 3, näidake selles suunas, kust te seda häält kuulete.
Sammud
 1. Ole laste poole näoga. Veendu, et nende silmad oleksid kinni.
 2. Ütle neile, mis on kadunud ja demonstreeri kadunud asja häält: „Kell on kadunud.“ Helista kella.
 3. Liigu teise kohta.
 4. Hetke pärast lase kadunud asjal uuesti häält teha
 5. Lase lastel näidata selles suunas, kust nad häält kuulevad.
 6. Palu lastel silmad avada. Ütle: „Te leidsite kella üles!“
 7. Korda neid samme erinevate esemetega.

Nõuanded
 • Mängige seda mängu korraga mõned minutid.
 • Mängige seda mängu vähemalt kaks korda päevas.
 • Kasuta keerulisemat varianti, kui lapsed muutuvad mängus vilunumaks.
 • Kasuta seda mängu laste tähelepanu köitmiseks ühelt tegevuselt teisele üleminekul.
Keerulisem variant
Tähelepanu (T), töömälu (TM), pärssiv kontroll (PK)
 • Muuda helikõrgust, helitugevust või hääletooni. (T)
 • Lase mõnel inimesel olla „kadunud asjaks“. (T, TM)
 • Tee muid hääli, et juhtida tähelepanu kõrvale sellelt, mida lapsed kuulama peavad. (T, TM)
 • Sammu 2 puhul tee häält ja lase lastel ära arvata, millise esemega on tegu. Tee selle esemega läbi sammud 3-6. (T,TM)
 • Kasuta sammu 2 puhul kahte (kolme või rohkem) eset. Tee iga esemega läbi sammud 3-6 juhuslikus järjekorras. Lase lastel enne silmade avamist hääle põhjal ära arvata, millise eseme nad on leidnud. (T, TM)
 • Esitle sammus 2 ühte eset. Liigu toas erinevatesse kohtadesse ja tee hääli erinevate esemetega, mida kasutati mängu teistes voorudes. Lapsed ootavad esemele osutamisega, kuni kuulevad sammus 2 esitletud eset (T, TM, PK)

Autor: Karulaugu lasteaed, Liblikad
Küsimuste korral: Mari-Liis Tohvelmann E-post: mari-liis@viimsilasteaiad.ee Telefon: 56 482329 (Karulaugu, Päikeseratta ja Uus-Pärtle maja psühholoog)