Head lapsevanemad!

Alates 01.07 kuni 31.07.2020 a. on MLA Viimsi Lasteaiad kollektiivpuhkusel, valvelasteaiana töötab Laanelinnu maja (Vardi tee 32, Haabneeme). Küsimuste korral palun pöörduge e-posti aadressil: maie@viimsilasteaiad.ee

Uued lapsed on lasteaia majadesse oodatud alates 17.08.2020 a. ning alustavate laste vanematega toimuvad koosolekud järgmiselt:

 

13.08 RANDVERE MAJA

  16.00 Vesikiilide rühm

  18.00 Kalamaimude, Merekivide ja Merekarpide rühmad

17.08 KARULAUGU MAJA

  16.30 Ritsikate rühm

  17.00 Päevakoerte rühm

  17.30 Sipelgate rühm

17.08 LAANELINNU MAJA

  16.30 Tihaste rühm

  17.00 Kukulindude ja Siisikeste rühmad

18.08 PÄIKESERATTA MAJA      

  17.00 Täpsikute ja Tibude rühmad

18.08 PARGI MAJA        

  16.30 Meelespea rühm

Leppneeme, Uus-Pärtle ja Astri majad

Majadega on võimalik tutvuda kokkuleppel maja õppejuhiga (Leppneeme - triin.rass@viimsilasteaiad.ee, Uus-Pärtle ja Astri - jana@viimsilasteaiad.ee).

 


 _____________________________________________________________________


MLA Viimsi Lasteaiad Randvere maja õpetaja Marge Silm on saanud tunnustuse osaliseks ning nomineeritud aasta lasteaiaõpetajaks 2020 Harjumaal!

Täname Marget tehtud töö eest kaasava hariduse edendamisel ning tunnustame ka Merekivide rühma abiõpetajaid Ainikest ja Signet.

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada Aasta Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Tunnustuskonkursi rõhk on eesmärgil, et iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ning ettevõtlikkust arendav õpikäsitus rakenduks kõigil haridustasemetel ja -liikides.


_____________________________________________________________________


Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu
määrad ja tasumise kord“ muutmine seoses eriolukorraga (VAJUTA TEKSTIL LINGI AVAMISEKS)


Head lapsevanemad! 

Hetkel teadaoleva info kohaselt lõpeb eriolukord riigis 17.05.2020.a. ning alates 18.05.2020.a. on kõik MLA Viimsi lasteaiamajad ja rühmad avatud ning oleme valmis lapsi vastu võtma. 

Juhul kui Vabariigi Valitsus otsustab teisiti, siis jätkame senise valverühmade töökorraldusega Astri ja Karulaugu majas.

Lisaks juhime tähelepanu, et lapse lasteaeda tulekust tuleb endiselt teada anda oma rühma hiljemalt kella 9.00 vastavalt senisele rühmasisesele kokkuleppele.

Samuti tuletame meelde, et ootame teie tagasisidet juulikuise valverühma vajaduse kohta (Laanelinnu maja). https://forms.gle/YUw1qTshtrBLxU3C7

TUTVU SIIN edasise töökorraldusega lasteaias!

Kuna olukord riigis muutub pidevalt, siis anname jooksvalt infot, kuidas lasteaia töö järk-järgult taastub.
Haridus-, noorsoo- ja kultuuriasutuste ajutine sulgemine Viimsi valla haldusterritooriumil, 13. märts 2020 nr 142

MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja sulgemine, käskkiri 12. märts 2020 nr 141

MLA Viimsi Lasteaiad tegutsemine COVID-19 leviku tõkestamiseks, käskkiri 12. märts 2020 nr A-8/5

MLA Viimsi Lasteaiad tegevuskava COVID-19 nakkusjuhtumi korral
Meie lasteaedade väärtused:

Koostöö - meeskonnatöö, toimivad kokkulepped, avatud suhtlemine, lugupidav suhtumine, positiivne hoiak, info liikumine, mõistmine, märkamine, iga arvamus on oluline, areng seisneb pidevas muutumises, koostöös peitub arengu võti.
Mäng - lapsest lähtumine, lapse areng, rõõmsameelne laps, turvalisus, märkamine, kaasamine/iga laps on ainulaadne ja kordumatu, kõik lapsed on tegevustes aktiivsed osalejad.
Õppimine - loovus, innovaatilisus, muutused, areng, kogemused, jagamine, õpetaja ja laps
on võrdväärsed partnerid.
Omanäolisus - erinevus rikastab, individuaalsus, iga arvamus on oluline, julgus olla
omanäoline, „hea lasteaed“ algab õpetajast.
Keskkond on kolmas õpetaja - keskkond on elav, muutuv süsteem, keskkond räägib, keskkond õpetab mõtlema, lapsestlähtumine algab keskkonnast, uued esemed keskkonnas.

MOTO:  „MINA OLEN ÕNNELIK :) “