TÄHELEPANU,  HEAD LAPSEVANEMAD!

Vastavalt Viimsi valla otsusele on valla haridusasutused suletud kuni aprilli lõpuni. Aprillikuu eest vabastatakse pere lasteaia kohatasust (58 eurot). 

Kuni aprilli lõpuni on Astri majas avatud erakorraline lastehoid lastele, kelle vanem töötab riikliku kriisi lahendamiseks vajalikul töökohal.

Erakorralises lastehoius käimiseks on lapsevanemal vajalik alati ette teatada hoidu tulemisest eelneval päeval! 

Selleks anna teada oma lapse andmed:

 Maie Roos, maie@viimsilaseaiad.ee, 56 845 205 või 

Svetlana Kubpart, Svetlana.kubpart@viimsivv.ee, 6028844.Muudatuste korral võetakse lastevanematega e-kirja teel ühendust!

Täname mõistva suhtumise eest!Haridus-, noorsoo- ja kultuuriasutuste ajutine sulgemine Viimsi valla haldusterritooriumil, 13. märts 2020 nr 142

MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja sulgemine, käskkiri 12. märts 2020 nr 141

MLA Viimsi Lasteaiad tegutsemine COVID-19 leviku tõkestamiseks, käskkiri 12. märts 2020 nr A-8/5

MLA Viimsi Lasteaiad tegevuskava COVID-19 nakkusjuhtumi korral
Meie lasteaedade väärtused:

Koostöö - meeskonnatöö, toimivad kokkulepped, avatud suhtlemine, lugupidav suhtumine, positiivne hoiak, info liikumine, mõistmine, märkamine, iga arvamus on oluline, areng seisneb pidevas muutumises, koostöös peitub arengu võti.
Mäng - lapsest lähtumine, lapse areng, rõõmsameelne laps, turvalisus, märkamine, kaasamine/iga laps on ainulaadne ja kordumatu, kõik lapsed on tegevustes aktiivsed osalejad.
Õppimine - loovus, innovaatilisus, muutused, areng, kogemused, jagamine, õpetaja ja laps
on võrdväärsed partnerid.
Omanäolisus - erinevus rikastab, individuaalsus, iga arvamus on oluline, julgus olla
omanäoline, „hea lasteaed“ algab õpetajast.
Keskkond on kolmas õpetaja - keskkond on elav, muutuv süsteem, keskkond räägib, keskkond õpetab mõtlema, lapsestlähtumine algab keskkonnast, uued esemed keskkonnas.

MOTO:  „MINA OLEN ÕNNELIK :) “