Meie lasteaedade väärtused:

Koostöö - meeskonnatöö, toimivad kokkulepped, avatud suhtlemine, lugupidav suhtumine, positiivne hoiak, info liikumine, mõistmine, märkamine, iga arvamus on oluline, areng seisneb pidevas muutumises, koostöös peitub arengu võti.
Mäng - lapsest lähtumine, lapse areng, rõõmsameelne laps, turvalisus, märkamine, kaasamine/iga laps on ainulaadne ja kordumatu, kõik lapsed on tegevustes aktiivsed osalejad.
Õppimine - loovus, innovaatilisus, muutused, areng, kogemused, jagamine, õpetaja ja laps on võrdväärsed partnerid.
Omanäolisus - erinevus rikastab, individuaalsus, iga arvamus on oluline, julgus olla
omanäoline, „hea lasteaed“ algab õpetajast.
Keskkond on kolmas õpetaja - keskkond on elav, muutuv süsteem, keskkond räägib, keskkond õpetab mõtlema, lapsestlähtumine algab keskkonnast, uued esemed keskkonnas.

MOTO:  „MINA OLEN ÕNNELIK :) “

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Viimsi vald tunnustas aasta haridusteo tiitliga 2021.a.  MLA Viimsi Lasteaiad Laulupäeva!

Täname kõiki muusikaõpetajad, rühmade õpetajaid ning abiõpetajad, kes lapsi juhendasid ning aitasid laulupäeva toimumisele kaasa. 

Vahvast laulupäevast on kuulamiseks-vaatamiseks valminud ka LAULURAAMAT (vajuta selle vaatamiseks)