Meie lasteaedade väärtused

Koostöö - meeskonnatöö, toimivad kokkulepped, avatud suhtlemine, lugupidav suhtumine, positiivne hoiak, info liikumine, mõistmine, märkamine, iga arvamus on oluline, areng seisneb pidevas muutumises, koostöös peitub arengu võti.

Mäng - lapsest lähtumine, lapse areng, rõõmsameelne laps, turvalisus, märkamine, kaasamine/iga laps on ainulaadne ja kordumatu, kõik lapsed on tegevustes aktiivsed osalejad.

Õppimine - loovus, innovaatilisus, muutused, areng, kogemused, jagamine, õpetaja ja laps on võrdväärsed partnerid.

Omanäolisus - erinevus rikastab, individuaalsus, iga arvamus on oluline, julgus olla
omanäoline,MLA VIIMSI LASTEAIAD ARENGUKAVA 2024-2027 (kinnitamiseks).pdf „hea lasteaed“ algab õpetajast.

Keskkond on kolmas õpetaja - keskkond on elav, muutuv süsteem, keskkond räägib, keskkond õpetab mõtlema, lapsestlähtumine algab keskkonnast, uued esemed keskkonnas.

MOTO:  „MINA OLEN ÕNNELIK :) “


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uute lastevanemate koosolekud toimuvad järgmistel aegadel:


26.08 kell 17.00 Päikeseratta maja ja Randvere maja

27.08 kell 17.00 Astri maja ja Pargi maja

28.08 kell 17.00 Laanelinnu maja

29.08 kell 17.00 Uus-Pärtle maja ja Karulaugu maja

Olete väga oodatud!


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


KOHATASU MUUDATUS

Viimsi vallavolikogu võttis 13. juuni 2023.a. istungil vastu otsuse tõsta 2008. aastast kehtinud lasteaedade ja -hoidude kohatasusid ning täpsustada soodustuse saamise põhimõtteid.

Vastuvõetud otsuse kohaselt hakkab 1. septembrist 2023.a. kehtima 73 euro suurune kohatasu nii munitsipaallasteaedades kui ka vallavalitsusele teenust pakkuvates eralasteaedades ja -hoidudes. 

Alates 1. jaanuarist 2024.a. on lasteaia kohatasu 73 eurot vaid nende perede lastele, kelle mõlemad vanemad on end registreerinud Viimsi valla elanikuks 1. jaanuari 2024.a. seisuga ning kogu perioodi vältel, mil laps käib lasteaias. Peredel, kus ainult üks lapsevanem on valla elanikuks registreerinud või mõlemad vanemad ei ole end registreerinud elanikuks, tuleb tasuda 145 eurot kuus.

 

Põhjalikumalt saab infot lugeda alloleva lingi kaudu:

https://viimsivald.ee/uudised/volikogu-muutis-lasteaedade-ja-hoidude-kohatasu-ning-soodustuste-pohimotteid