Meie lasteaedade väärtused:

Koostöö - meeskonnatöö, toimivad kokkulepped, avatud suhtlemine, lugupidav suhtumine, positiivne hoiak, info liikumine, mõistmine, märkamine, iga arvamus on oluline, areng seisneb pidevas muutumises, koostöös peitub arengu võti.
Mäng - lapsest lähtumine, lapse areng, rõõmsameelne laps, turvalisus, märkamine, kaasamine/iga laps on ainulaadne ja kordumatu, kõik lapsed on tegevustes aktiivsed osalejad.
Õppimine - loovus, innovaatilisus, muutused, areng, kogemused, jagamine, õpetaja ja laps on võrdväärsed partnerid.
Omanäolisus - erinevus rikastab, individuaalsus, iga arvamus on oluline, julgus olla
omanäoline, „hea lasteaed“ algab õpetajast.
Keskkond on kolmas õpetaja - keskkond on elav, muutuv süsteem, keskkond räägib, keskkond õpetab mõtlema, lapsestlähtumine algab keskkonnast, uued esemed keskkonnas.

MOTO: „MINA OLEN ÕNNELIK :) “
Viimsi vald tunnustas aasta haridusteo tiitliga 2021.a.  MLA Viimsi Lasteaiad Laulupäeva!

Täname kõiki muusikaõpetajad, rühmade õpetajaid ning abiõpetajad, kes lapsi juhendasid ning aitasid laulupäeva toimumisele kaasa. 

Vahvast laulupäevast on kuulamiseks-vaatamiseks valminud ka LAULURAAMAT (vajuta selle vaatamiseks)