MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu protokollid 2023/2024.a.


1. Üldhoolekogu protokoll 15.11.2023.a.
     1.1 LISA- 
MLA Viimsi Lasteaiad hädaolukorra lahendamise plaan
     1.2 LISA- Õppenõukogu esitlus 15.11.2023.a.
     1.3 LISA- Muukeelne laps
     1.4 LISA- Muukeelse lapse toetamine
     1.5 LISA- Muukeelse lapse nipid õpetajale
    
2. Üldhoolekogu protokoll 10.01.2024.a.
     2.1. Üldhoolekogu protokolli lisa nr 1

3. Üldhoolekogu protokoll 28.02.2024.a.
    3.1.  Üldhoolekogu protokolli lisa nr 1
    3.2.  Lisa 2. Ettepanek MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogule registreerida lubatud laste arvu suurendamiseks


_____________________________________________________________________________________________________


MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu protokollid 2022/2023.a.


1. Üldhoolekogu protokoll 09.08.2022.a.
      1.1.  Üldhoolekogu protokolli 09.08.2022.a., lisa nr 1( Lapse toidupäeva maksumuse kinnitamine )

2.  Üldhoolekogu protokoll 22.11.2022.a. 
        2.1.  Lisa- lastevanemate tagasiside 2022.a.
      2.2. Lisa- üldhoolekoogu esitlus 

3. Üldhoolekogu protokoll 02.02.2023.a.
 
  3.1. Üldhoolekogu protokolli lisa nr 1
    3.2. Üldhoolekogu protokolli lisa nr 2

4. Üldhoolekogu protokoll 26.04.2023.a.
     
4.1. üldhoolekogu protokolli lisa nr 1    
_____________________________________________________________________________________________________

MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu protokollid 2021/2022.a.

1. Üldhoolekogu protokoll 26.10.2021.a.
     1.1. Üldhoolekogu protokoll 26.10.2021.a., lisa nr 1
 1.2. Üldhoolekogu protokoll 26.10.2021.a., lisa nr 2
     1.3. Üldhoolekogu protokoll 26.10.2021.a., lisa nr 3
     
2. Üldhoolekogu protokoll 24.01.2022.a.
     2.1. Üldhoolekogu protokoll 24.01.2022.a. lisa nr 1

3.  Üldhoolekogu protokoll 20.04.2022.a.

_____________________________________________________________________________________________________________
MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu protokollid 2020/2021.a.


1.  Üldhoolekogu protokoll 26.11.2020.a.
     1.1. Üldhoolekogu protokoll 26.11.20.a., lisa nr 1
 1.2. Üldhoolekogu protokoll 26.11.20.a., lisa nr 2

2. Üldhoolekogu protokoll 17.02.2021.a. 
     2.1. Üldhoolekogu protokoll 17.02.2021.a. lisa nr 1 

3. Üldhoolekogu protokoll 06.05.2021.a.
 3.1 Üldhoolekogu protokoll 06.05.2021.a. lisa nr 1
 3.2 Üldhoolekogu protokoll 06.05.2021.a. lisa nr 2
 3.3 Üldhoolekogu protokoll 06.05.2021.a. lisa nr 3
 3.4 Üldhoolekogu protokoll 06.05.2021.a. lisa nr 4

MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu protokollid 2019/2020.a.

1. Üldhoolekogu protokoll 25.11.2019.a. 
 1.2. Üldhoolekogu protokoll 25.11.2019.a., lisa nr 1

2. Üldhoolekogu protokoll 02.12.2019.a.
2.2. Üldhoolekogu protokoll 02.12.2019.a., lisa nr 1

3. Üldhoolekogu protokoll 07. 01.2020.a. nr Õ-6/1

4.  Üldhoolekogu protokoll 18.02.2020.a.  

5. Üldhoolekogu koosoleku protokoll 03.06.2020 nr M-6/3
    5.1. MLA Viimsi Lasteaiad distantsõpe tegevuskava ja põhimõtted
    5.2. MLA Viimsi Lasteaiad lastevanemate rahuloluküsitluste 2019 ja 2020 kokkuvõtted ja andmed võrdlevalt