MLA Viimsi Lasteaiad Uus- Pärtle maja liitus septembris 2019 programmiga „Roheline Kool“.

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) -  valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Koolid ja lasteaiad tegelevad järgmiste teemadega: elurikkus ja loodus, kliimamuutused, energia, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu, meri ja rannik, prügi, kooliõu, transport, jäätmed, vesi.

Roheline kool on maailma tuntuim keskkonnahariduslik programm, selles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 maalt. Programmi eesmärk on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks, sest just need lapsed on tulevikus otsustajad, millises maailmas me elame, kuidas Maa rikkust kasutame ning säästame, kuidas meid ümbritsevat hoiame ja sellest hoolime.

Programmi põhimõtetega sobib suurepäraselt ka MLA Viimsi Lasteaiad selle aasta teema – „HOOLIN JA HOIAN“. 
Eesmärgiks on selgitada lastele läbi eakohaste tegevuste keskkonnasäästlikku mõtteviisi ning selle vajadust.

Uus- Pärtle maja tegeleb sel õppeaastal põhjalikumalt selliste teemadega nagu: 

1.     Elurikkus ja loodus
2.     Tervis ja heaolu
3.      Meri ja rannik  

Lisaks võtab Uus- Pärtle pere osa ka „Suurest taimejahist“.

Uus- Pärtle maja tegemisi saab jälgida Rohelise Kooli Facebooki lehel ning SIIN LINGIL.