Head lapsevanemad!

 

Seoses uueks perioodiks sõlmitud toitlustuslepinguga anname teada, et alates 01.09.2020.a. on võimalik avalduse alusel loobuda ühest toidukorrast päevas. Selleks palume saata digitaalselt allkirjastatud avalduse lasteaia sekretärile (e-post: mare@viimsilasteaiad.ee) hiljemalt eelneva kuu viimasel tööpäeval. 

Toidukorrast saab loobuda minimaalselt üheks kuuks. Näiteks kui laps ei söö septembris hommikusööki, tuleb sellekohane avaldus saata hiljemalt 31.08. Toidukordade arveldus toimub kuupõhiselt ning toidukordade maksumused on järgmised: hommikusöök 0,13 €, lõunasöök 1,57 € ning oode 0,40 €. Siinkohal täpsustame, et toidupäeva kogumaksumus on 2,10 €, millest lapsevanem tasub 1,50 € ning Viimsi Vallavalitsus 0,60 €. Juhul kui lapsevanem loo

bub hommikusöögist, arvestatakse see maha lapsevanema poolt tasutavast toidupäeva maksumusest.

Küsimused on oodatud e-posti aadressil: maie@viimsilasteaiad.ee


Tutvu nädala menüüga- SIIN

Menüü on kõigis MLA Viimsi Lasteaiad majades ühine. 
Lapse lasteaiast puudumise korral palume rühmapersonalile teada anda puudumisest hiljemalt kella 9.00 puudumise esimesel päeval. Teatamata jätmise korral läheb laps sööjate nimekirja. 
Kui laps on pikemalt lasteaiast puudunud, siis palume lasteaeda tulekust samuti ette teada anda, et laps saaks sööjate nimekirja lisatud. Puudumisest teatamiseks vajalikud kontaktandmed ja juhised annab iga rühm oma lapsevanematele teada.
Alates 01.04.2020 a. on lapse toidukulu päevamaksumuseks 2,10 €, millest lapsevanem tasub 1,50 €.
Lapse toidupäeva maksumuse kinnitamine, KÄSKKIRI 26. märts 2020 nr A-8/6