Ettevalmistus
Lase lastel istuda.

Reeglid
 • Reegel 1 on, kuulake, mis sõna ma ütlen.
 • Reegel 2 on, tõuske püsti ja öelge täpselt seesama sõna.
Sammud
 1. Ole näoga laste poole.
 2. Ütle sõna (näiteks kuulama, keskenduma, endaga rääkimine, rõõmus, kurb, vihane jne.).
 3. Lapsed tõusevad püsti ja kordavad seda sõna järgi.
 4. Lase lastel uuesti istuda.
 5. Korda samme 2, 3 ja 4 teise sõnaga.
Nõuanded
 • Mängige seda mängu korraga ainult mõned minutid.
 • Mängige seda mängu vähemalt kaks korda päevas.
 • Kasuta keerulisemat varianti, kui lapsed muutuvad mängus vilunumaks.
 • Kasuta seda mängu laste tähelepanu köitmiseks ühelt tegevuselt teisele üle minnes.
Keerulisem VARIANT
Tähelepanu(T), töömälu(TM), pärssiv kontroll(PK).
 • Ütle kaks (või kolm või rohkem) sõna. Lapsed tõusevad püsti ja kordavad sõnu järele (T, TM, PK)
 • Õpeta lastele kindlatele sõnadele vastavaid tegevusi (näiteks kuulama tähendab püsti tõusmist, keskendumine tähendab üles hüppamist, endaga rääkimine tähendab kükitamist, raamus tähendab ümber pööramist, kurb tähendab õla puudutamist jne.). Lapsed sooritavad tegevuse, kui kuulevad vastavat sõna (T, TM, PK).
 • Lase lastel sõna järele korrata ja nimetada tegevus enne selle sooritamist. (T, TM, PK).
 • Muuda vastavad tegevused keerulisemaks (nt püsti tõusmine ja plaksutamine). (T, TM, PK)
 • Jaga lapsed kahte (või mitmesse) gruppi. Anna igale grupile sõna- tegevuse paar. Lapsed vastavad ainult siis, kui kuulevad oma sõna-tegevuse paari. (T, TM, PK)

Autor: Karulaugu lasteaed, Liblikad

Küsimuste korral: Mari-Liis Tohvelmann E-post: mari-liis@viimsilasteaiad.ee Telefon: 56 482329 (Karulaugu, Päikeseratta ja Uus-Pärtle maja psühholoog)