KIK- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektid


 


 

Projekti nimi: „MLA Viimsi Lasteaiad koolieelikute õppepäevad Sagadi Looduskeskuses“

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti tegevused:
 Kümme koolieelikute rühma osaleb RMK Sagadi looduskooli õppeprogrammis "Kes elab metsa sees?". Programmis osalemiseks toimub MLA Viimsi Lasteaiad koolieelikutele 5 väljasõitu Sagadisse viiel päeval. Programmi raames uurivad ja võrdlevad lapsed metsloomi Sagadi metsamuuseumis, seejärel toimub loodusretk metsloomade radadel. Programmi sisu, eesmärgid ja seos õppekavaga on kirjeldatud keskkonnahariduse portaalis:

Projekti elluviimise aeg: september 2020

Eraldatud toetus: 3000€
Projekt: "Veetarga retked MLA Viimsi Lasteaiad koolieelikutele".

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti tegevused:

Projekti raames osales 191 koolieelikut MTÜ Ökokratt õppeprogrammis "Veetarga retk Kostivere karstialal, Jägala joal ja Linnamäe HEJ-s".
Projekti elluviimise aeg: september 2019- detsember 2019

Eraldatud toetus: 2600 €Projekt: „Matkapäevad Viru rabas ja Sagadi looduskooli metsategelaste külaskäigud MLA Viimsi Lasteaedadesse“

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti tegevused: Projekti raames viivad Sagadi Looduskooli töötajad kokku 18 vanema vanuseastme lasterühmale läbi õppeprogrammi „Meie lasteaia õppepäev Viru rabas“. 18-le noorema vanuseastme rühmale viivad   Sagadi Looduskooli töötajad MLA Viimsi Lasteaedades läbi õppeprogrammid „Metsaema külaskäik“ või  „Veteema külaskäik“.  
Projekti elluviimise aeg: september 2018-juuni 2019
Eraldatud toetus: 5 435.00 €