KAASRAHASTANUD EUROOPA LIIT

Projekt  2022-1-EE01-KA122-SCH-000079208 „MLA Viimsi Lasteaiad õpetajate ja muude spetsialistide õpiränne.”


Projektis kavandatud tegevused: 8 töötaja õpiränne (6 kursustel osalemist ja 2 töötaja töövarjutamine)

Projekti elluviimise ajavahemik: 18.09.2022 kuni 17.03.2024.

Toetuse maksimaalne summa: 18 470,00 eurot.

Vastuvõtvad partnerid: Ecole Ste Philomène DOUARNENEZ, Asociacion Socioeducativa EDUPLUS, Smart Teachers Play More Ehf, "Primera courses“

Oodatavad tulemused:

•                 Projektis osalejad saavad võimaluse tutvuda erinevate mitmekultuursust, mängulisust, keele- ja õuesõpet toetavate meetodite, vaatenurkade ja lähenemisviisidega, mida rakendavad kolleegid erinevates riikides.

•                 Eeldame, et projektis osalemise tulemusena soovivad meie töötajad oma töös veelgi paremad olla- iseenda ja teiste tegevuse analüüsimine, võrdlemine ning sotsiaalne suhtlemine on olulisel kohal haridustöötajaks olemise tähenduse kujundamisel ning õppe kvaliteedi parendamisel.

•                 Projektis osalemise tulemusel tekkinud kontaktid on oluliseks lisandväärtuseks rahvusvahelise koostöö arendamisel.

Toimunud õpiränded:

Ajavahemikul 08.05.- 12.05.2023 olid Uus-Pärtle maja õppejuht Jana Rebane ja õpetaja Kerli Noormänd-Sinimeri töövarjuks prantsuse kolleegidele. 

Meie koostööpartner Ecole Sainte Philomene on katoliiklik lasteaed- algkool, kus õpivad lapsed vanuses 2-11 aastat. Meie õpetajaid võõrustanud lasteaias käivad igapäevaselt lapsed vanuses 2-6-aastat. Lasteaed-algkoolis õpetatakse prantsuse-, inglise-, hispaania ja saksa keelt, ollakse uuendusmeelsed ning tehnoloogiakesksed.

Õppejuht Jana jagas mõtteid kogetust nii: „Kindlasti kõige huvitavam ja hämmastavam oli kõigi nende õpetajate ja laste rahulikkus ja „kulgemine“, mida ma meie lasteaedades näinud pole. Seda sooviks küll rakendada, aga päris täpselt ikkagi ei tea, kuidas seda saavutada. Mõned toredad töövõtted jäid silma, nt 20 min vaikset omaette tööd- õpetaja on pannud laudadele valmis erinevad õppemängud ja –tegevused, iga laps leiab ise endale keskuse, kus ta soovib toimetada ja tegutseb seal. VAIKNE on oluline, lapsi on keskuses 3-4, ja nad võvad omavahel ka suhelda, aga vaid sosinal – ja see kõik töötas! Lisaks hea mõte dokumenteerimisest – iga laps teeb peale ülesande valmimist oma tööst ise tahvliga pildi.“

 

Meie Laanelinnu maja õpetaja Kristi Aas osales ajavahemikus 22. 10.-28.10. 2023 kursusel "Smart teachers play more", mis toimus Islandil.

Kursusel osalejad õppisid kavandama isiklikku visiooni nimetatud ideoloogiast, kavandati realistlikke samme selle rakendamiseks. Kursustel omandatati mängutehnikaid, õpiti uusi mänge (liikumismängud, jutumängud, sensoorsed mängud, tähelepanule ja keskendumisele suunatud mängud), jagati häid praktikaid ning tutvuti Islandi koolisüsteemiga. Õpetaja Kristi sõnul oli kursus väga praktiline, käsitletud tegevused ja meetodid on esialgselt kavandatud õuesõppeks, kuid neid saab kohandada ja rakendada erineval moel. Kursuse raames külastati kohalikku kooli ja lasteaeda ning õpetajate jaoks oli see väga põnev.

 

Õpetaja Reet Lepp osales samaaegselt (22.10.-28.10.2023) kursusel „Inspiring young language learners" Hispaanias, Alicantes.

Õpetaja Reet õppis tundma vahendeid keeleõppe kombineerimiseks loovate tegevustega, uuris põhjalikumalt keeleõppe võimalusi rühmaruumi rutiini praktiliste tegevuste ja jutuvestmise osana ning multimodaalseid keeleõppe tehnikaid.

Kursusel osalemise kohta sõnas õpetaja Reet: „ Olen sellelt rändelt tagasi rõõmsa meele ja mõnusa kogemustepagasiga. Kursus oli asjalik, sain palju infot ja ka materjale, mille üle mõtiskleda ja mida üle uurida, et erinevaid ideid õppetöösse rakendada. Kõik oli põnev ja kasulik, lisandväärtus on, et sain praktiseerida inglise keelt.

 

Projektijuht Pille Veisserik ja õppejuht Laura Nõu osalesid inspireerival kursusel „Working with learners from vulnerable backgrounds“, mis toimus 9.10.-13.10.2023 Tenerifel.

Kursus keskendus erineva taustaga õppijate mõistmisele ja toetamisele. Mitmekülgsete tegevuste ja meetodite toel õpiti empaatiliste ja hoolivate suhete saavutamist.

Õppejuht Laura arvas, et kursus oli mitmetahuline ja pakkus võimalusi õppida erineva taustaga inimestelt. SOS lasteküla külastus võimaldas näha, kuidas projektõppe põhimõtteid rakendades luuakse eeldused iseseisvas elus edukaks hakkamasaamiseks. Projektijuht Pille sõnul oli huvitav kohtuda põgenikega Senegalist, sügavamalt mõelda erineva taustaga inimeste elust ja vajadustest ning analüüsida meie enda haridussüsteemi ees olevaid väljakutseid.


Projekt 2022-1-EE01-KA122-SCH-000079208 „MLA Viimsi Lasteaiad õpetajate ja muude spetsialistide õpiränne”

Randvere maja õpetaja Kelly Rahumägi ning õppejuht Marju Mik osalesid 26.02- 29.02 2024 a. Saksamaal Leipzigis toimunud lasteaednike koolitusel "The Suphero Lab: Engaging Children as Scientists to Explore Sustainability", kus keskenduti jätkusuutlikkuse temaatika integreerimise tähtsusele varajases lapsepõlves, samuti parimate tavade jagamisele ja nendest õppimisele erinevatest rahvusvahelistest vaatenurkadest. Lisaks tutvuti Euroopa kestlikkusalaste pädevuste raamistikuga GreenComp, arutleti STEM hariduse rakendamise võimaluste üle ja osaleti praktilistes töötubades. Eesti, Saksamaa, Kreeka, Sloveenia, Leedu, Rootsi ja Austria lasteaiaõpetajad jagasid parimaid praktikaid jätkusuutlikkuse teema käsitlemisest lasteaias. Koolitusel loodud kontaktid annavad võimaluse edaspidiseks koostööks jätkusuutlikkuse teema edendamisel ning õpetajatele vajalike oskuste arendamisel, et tuua teadust lasteni lõbusal ja lihtsal viisil.