Tere, head lapsevanemad!

Tallinnas ja Harjumaal on COVID-19 viirusesse nakatumisoht suurenenud ning seega tuletame meelde, lastevanematel EI OLE LUBATUD lasteaia üldruume (koridor, söögisaal, saal, võimlemissaal) kasutada.
Lapsed viiakse rühma ainult oma rühma välisukse kaudu, seda ka juhul kui ühe pere lapsed käivad ühe lasteaia maja erinevates rühmades.

Täname vastutustundliku suhtumise eest!
Lugupidamisega
MLA Viimsi Lasteaiad juhtkond
MLA Viimsi Lasteaiad ennetusabinõud ja juhised COVID-19 nakkusjuhtumi korral

Laste ja täiskasvanute tervise ja turvalise keskkonna huvides kehtivad MLA Viimsi Lasteaedades juhised COVID-19 ennetamiseks ja kaasnevate riskide maandamiseks:

- Mistahes haigustunnustega (ka kerge nohu ja köhaga) lapsi lasteaed vastu ei võta. Lasteaiapäeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral on lapsevanem kohustatud lapsele koheselt järele tulema.
- Juhul kui peres ja/või lähikondsetel on tuvastatud COVID-19 viirus, siis last lasteaeda vastu ei võeta.
- Juhul kui pere ja/või lähikondsed on 14 päeva jooksul naasnud reisilt kõrge nakkus juhtumitega riikidest, siis last lasteaeda vastu ei võeta.
- Lapse või pereliikme haigestumisest COVID-19 viirusesse palume lasteaeda koheselt teavitada e-posti aadressil: maie@viimsilasteaiad.ee
- Lasteaeda saabumisel/lahkumisel tuleb hoida inimestevahelist distantsi ning jälgida, et rühma riietusruumis ei oleks koos üle kahe pere korraga. Palume varuda aega, et vajadusel oma riietumise korda väljas oodata.
- Lasteaeda saabumisel, lahkumisel ja lasteaiaga kohanemisel soovitame hoida inimestevahelist distantsi. Kontaktide minimeerimiseks palume lastevanematel lasteaia üldruume (koridor, saal, söögisaal) kasutada lasteaiapäeva sees võimalikult vähe. Kohanemise perioodil lapsega koos rühmaruumis viibimiseks sõlmida kokkulepe rühma personaliga.
- Lasteaia ruumidesse sisenedes desinfitseeritakse käed.
- Lasteaed järgib oma töös HTM-i ja Terviseameti juhiseid.
https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf


- MLA Viimsi Lasteaiad kriisimeeskond võimaliku nakkusjuhtumi korral on:

Maie Roos – MLA Viimsi Lasteaiad direktor, tel: 56 845 205. maie@viimsilasteaiad.ee, kriisimeeskonna juht.
Triin Rass – MLA Viimsi Lasteaiad Laanelinnu, Leppneeme ja Pargi majade õppejuht, tel: 5622 0127, triin.rass@viimsilasteaiad.ee
Anne Sepp – MLA Viimsi Lasteaiad Karulaugu ja Päikeseratta majade õppejuht, tel: 5622 0126, anne@viimsilasteaiad.ee
Jana Rebane – MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle ja Astri majade õppejuht /tel: 5667 9457, jana@viimsilasteaiad.ee
Aire Ranne – MLA Viimsi Lasteaiad Randvere maja õppejuht /tel: 5622 0128, aire@viimsilasteaiad.ee


- Lasteaia kriisimeeskond kaardistab nakatunud lapse või töötaja lähikontaktid, teavitab nakkusjuhtumist Viimsi Vallavalitsuse haridusosakonna juhatajat Maiu Plumer´it ning otsustab koostöös Viimsi Vallavalitsusega rühma või lasteaiamaja sulgemise.

Juhised koostanud:
MLA Viimsi Lasteaiad juhtkond