UUS! COVID-19 info

Head lapsevanemad (28.04.2021)

Anname teada, et 3. maist oleme taas kontaktõppel ja kõik lapsed on lasteaeda oodatud. MLA Viimsi Lasteaiad juhtkond on koostanud piirangutest väljumise kava (koostatud nn. valgusfoori meetodil), mida hetkel majade hoolekogudes tutvustakse. Kohe kui oleme saanud täpsemad juhised HTM-lt, edastame kava ka lapsevanematele.

3. maist oleme eelnimetatud kava oranžis stsenaariumis, mis tähendab, et:

- Toimub kontaktõpe rühmades.
- Kõik tegevused ja üritused toimuvad rühmapõhiselt.
- Tugimeeskond töötab kontaktselt majade põhiselt (ühel nädalal üks maja), teiste majadega toimub ühendus distantsilt.
- Lapsevanemaid lasteaiaruumidesse veel ei lubata.
- Huvitegevus lasteaia siseruumides ja õuealal ei ole lubatud.

Piirangute leevendamine toimub riigipoolsete juhiste alusel ning loodetavasti mai keskelt saame piiranguid veelgi vähendada.

Haridus- ja Noorteamet on koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi viimas lapsevanemate rahuloluküsitlust. Aktiivne osavõtt on väga oodatud. Küsimustiku leiad siit

Lisaks anname teada, et lähinädalatel oleme korraldamas MLA Viimsi Lasteaiad lapsevanemate rahuloluküsitlust distantsõppe kohta.

Kaunist kevadet!
Heade soovidega
MLA Viimsi Lasteaiad juhtkond


Head lapsevanemad!
(14.04.2021)

Anname teada, et Viimsi vallavalitsus otsustas pikendada 15. aprillist kuni 30. aprillini lasteaia kohatasust vabastust neile lapsevanematele, kes viiruse leviku tõkestamiseks lasteaiakohta ei kasuta. Täpsem info siin

Heade soovidega
MLA Viimsi Lasteaiad juhtkondHead lapsevanemad! (uuendatud 16.03.2021)

Anname teada, et Viimsi vallavalitsus otsustas vabastada lasteaia kohatasust lapsevanemad, kes viiruse leviku tõkestamiseks ei too oma lapsi lasteaeda perioodil 15. märtsist kuni 14. aprillini. Plaanitav kohatasu vabastus kehtib vaid juhul kui kogu eelmainitud perioodi vältel lasteasutuse teenuseid ei kasutata.
Täpsemat infot leiate Viimsi valla kodulehelt.

Lapsevanematel palutakse ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda mitte tuua.
Lastele, kelle vanemal pole võimalik jääda kaugtööle või kes täidab tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms) tagatakse lasteaias käimise võimalus.

Lasteaeda võib tuua ainult terveid lapsi, sealhulgas peab olema terve ka lapsevanem. Mistahes haigustunnustega (ka kerge nohu ja köhaga) lapsi lasteaed vastu ei võta. Lasteaiapäeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral on lapsevanem kohustatud lapsele koheselt järele tulema. Juhul kui lapse lähikondne on suunatud testimisele või tal on tuvastatud COVID-19 viirus, siis last lasteaeda vastu ei võeta.

Lapse või pereliikme haigestumisest COVID-19 viirusesse palume lasteaeda koheselt teavitada e-posti aadressil: maie@viimsilasteaiad.ee

Täname mõistva suhtumise eest!