Soovitused Viimsi valla haridusasutustele COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks:

 

-     Viiruse leviku tõkestamisel on oluline osa ennetamisel: soovitame vaktsineerida end esimesel võimalusel. COVID-19 vastast vaktsineerimist korraldab SA Fertilitas ja vaktsineerimine on kõigile tasuta.

 

-   Soovitame kanda viiruse laialdase leviku korral nakkusohtlikes olukordades maski ja hoida distantsi 1-2 meetrit.

 

-     Hügieenireeglite järgimine: käte pesemine ja desinfitseerimine. Viiruste tõkestamisel on olulisel kohal üldkasutatavate pindade regulaarne puhastamine ja ruumide pidev tuulutamine.

 

 -       Soovitame üldhariduskoolide õpilastel ja töötajatel teha COVID-19 kiirtest  kodus 1-2 korda nädalas. Testimise sagedus oleneb viiruse leviku olukorrast. Testid saadab koolidesse Haridus- ja Teadusministeerium. Üldhariduskoolid jagavad testid õpilastele koju.

 - Soovitame valla huvikoolide ja lasteaedade õpetajatel teha kodus COVID-19 kiirtest 1-2 korda nädalas olenevalt viiruse leviku olukorrast. Testid saadab Haridus- ja Teadusministeerium kohalikule omavalitsusele ja haridusosakond jagab testid asutustele.

 

-     COVID-19 haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil koju jääda kuni tervenemiseni, kuid mitte vähem kui 5 päevaks. Vajadusel  tuleb võtta ühendust oma perearstiga. Võimalusel soovitame ka lähikontaktsetel viieks päevaks koju jääda. Lähikontaktsel tuleb hoolega jälgida oma tervist ja sümptomite ilmnemisel kiirtestida.

-     Viiruse laialdase leviku korral soovitame alushariduses, üldhariduse nooremates kooliastmetes ning noorsootöös ja huvitegevuses, sh eelkoolides tegevused võimalusel korraldada nn mullides ehk kindlates rühmades, mis omavahel kokku ei puutu. Võimalusel vältida suure hulga inimeste koosviibimist ja korraldada tegevused vabas õhus.

 

 

Küsimuste korral pöörduge palun  kooliõe või oma perearsti poole.